توصیه مهندسان سابق مایکروسافت به برنامه نویسان که نحوه نوشتن را بیاموزیم

در این مقاله یکی از مهندسین پیشرو و سابق مایکروسافت به برنامه نویسان ، مشاوره ا ی درباره چگونه نوشتن میدهد. که این کار باعث می شود برنامه نویسان و…